Vi utför behandlingar för vanligtvis ischias, ryggsmärta & ryggskott

Läs nedan hur vi går tillväga för att hjälpa just dig

Som naprapat i Kungälv och Borås har vi lång erfarenhet av behandlingar av alla ryggproblem.

PATIENTBERÄTTELSE

Först måste man veta lite bakgrund om dina besvär för att veta vad man ska inrikta sin undersökning på. Här svarar du i princip på frågorna: när, var, och hur dina besvär uppkom.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen ska man fastställa det man redan misstänker från patientberättelsen. Denna kan utföras stående-sittande-liggande. Ortopediska tester görs för att se om något allvarligt föreligger. När undersökningen är klar har vi (förhoppningsvis) ställt en diagnos och vet vad problemet är.

MANIPULATION

Behandlingens syfte är i första hand att uppnå full ledrörlighet i de leder som patienten saknar rörlighet i. Man använder en behandlingsmetod som kallas för manipulation. Där för man leden ut i ett ytterläge för åstadkomma en ledseparation vilken möjliggör en ökad ledrrörlighet. Patientens besvär kommer oftast på grund av att kroppen tvingas kompensera för en nedsatt rörlighet. Ryggskott, ischias och nackspärr är vanliga tillstånd vi behandlar med manipulation.

ELTERAPI

Eftersom muskulaturen påverkas både mekaniskt och nervmässigt av den påverkade ryggraden vill vi försöka uppnå muskelavslappning i området, där kan elterapi vara ett bra komplement. Patienter med ryggont som blivit kroniska upplever att muskulaturen blir betydligt mer avslappnad med elterapi.

MASSAGE

Hos oss på Ryggakuten utföres massage aldrig som enbar behandling utan som ett komplement i den övriga behandlingen om så krävs.Vid ryggskott rekommenderas INTE massage.

STRETCHING-NERVMOBILISERING

Som avslutning på behandlingen försöker man jobba med nervfunktionen för att muskeln ska släppa sitt kramptillstånd fortare.

HEMRÅD

Vi försöker att ge patienten hemträning och rådgivning för att skadan/värken snabbare ska läka ut och undvikas att återkomma. Denna presentation är endast kortfattad. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss.